top of page

ב׳׳ה
שלום וברכה
ברוכים הבאים לאתר
התחלת גאולת התורה הקדושה

למה האתר כעת בענגלית = לשון עוני וגלות?
התחלנו בחו׳׳ל (בחוץ לארץ),

אז האתר הזה כעת בשפה זו.

בעזרת ה׳ נחליף האתר כולו ללשון הקודש

או יהיה אפשרות להפוך בין שפה לשפה.

ברוכים הבאים לאתר

אהבה = אחד / פה אל פה / פנים אל פנים

בכתב אשורית הכי מדויק ותרגום השלם

בלי צינזורים ושיבושים מחובר ומוצבע .

הנה

ראו הכתבי יד

ראו ה׳הסכמות׳/מכתבי ברכה

הורדה של מגילת אסתר

בכתב אשורית ותרגום בלי צינזורים

ברוך ה׳

מוצאי ואלה המשפטים

יום יום אחד

ב׳ אדר–א

הָ׳פֹּדָֿן / 5784

אנו שמחים להודיעה

שספרי תהילים –פנים אל פנים– בגודל קטן וגדול 100/400

עכשיו מוצגים לקניה בירושלים אשר תיבנה ותכונן במהרה בימינו אמן.

תכתבו לנו

bottom of page