top of page

תלמידי רבי עקיבא

Updated: Feb 1, 2021

הגאון הרב זמיר כהן

(שליט׳׳א יי׳׳ו ולמ׳׳ה)

אמר שרבי עקיבא עליו השלום

שהיה אחד אלופי האלף בית הענקים ביותר

שהמדרש על האותיות קראוי אותיות דרבי עקיבא

כביכול האותיות של רבי עקיבא

(ואלו אותיות ה׳ אלהי העולם אלהי ישראל כמובן)

וכל זה בזכות רחל עליה השלום

(ראק הרמש)

רצה לאלף לעשרים וארבעה זוגי תלמידים

(האם זה מ"ח אלף ?)

את האלף בית בצורתם האמתי בכתב אשורית (ועברי) ופירושיהן

ושילכו וילמדו את כל העולם כולו את אותיות האלף בית בצורתם האמתי

בדיוק כמו נתינתן מסיני


(רמינ רימן שי ההאק שי)

שזה מציל כולם מכל ונותן

ופותח להם כל טוב

ממש ממש ממש


ספר וספר וסיפור

ההזך שיולמה
2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page