אלו כב אותיות בצורתם האמתי בדיוק איך מופיעים על הקלף בספר תורה אמתי
ראו צורתם ושימעו מה כל אות/תמונה מסמלת בבלי שבת קד. הצופן עמוד 43
THESE ARE THE REAL ALEF BET IN THEIR TRUE GORGEOUS PICTURE FORMS
EXACTLY AS THEY APPEAR ON AN AUTHENTIC TORAH SCROLL
SEE/GAZE AT THESE 22 MOST GORGEOUS SIGNS/SYMBOLS/PICTURES/SHAPES
AND HEAR WHAT EACH OF THEM DEPICTS (bavli shabbat 104a via RAV ZAMIR COHEN SH)

font : [RAV] MARTIN MENDELSBERG SH