כתבי יד עתיקים ששלמים

complete ancient handwritten MANUSCRIPTS

clickable images coming soon BH
this page is written tuesday 4th of nisaan 4:06am/4:07am in the year 5779

KETER MIiTZRAYiiM (1009 years old)
(OLDEST COMPLETE TANACH WE HAVE in our HANDS ATM BH FOREVER)
ktav yad farsho (677 years old)
(OLDEST COMPLETE talmood bavli WE HAVE in our HANDS ATM BH FOREVER)
עוד הורדות חינם

MORE free DOWNLOADS
הכ"ב מפתחות לחיים
THE 22 KEYS TO LIFE BH
.סדרי התורה וסדר תנך האמתי לפי בבא בתרא יד
sidrei hatorah (the real chapter breaks and REAL order of tanach)
WHAT REMAINS IN OUR HANDS OF THE ALLEPO CODEX
(OLDER THAN KETER MITZRAYIM BUT ENTIRE PARTS MISSING)
JASTROW FULL ARAMAIC DICTIONARYHEBREWQWERTY FOR WINDOWS (JUST LIKE ON MAC)HEBREWQWERTY FOR android (JUST LIKE ON MAC)THE BEST FREE HEBREW FONTS compiled by AHAVA x ECHADFREE WORD EDITOR (LIBREOFFICE) FOR WINDOWS/MAC/LINUX